Monday, July 7, 2008

Hikmah Pengharaman Riba

Hikmah pengharaman riba dalam Islam adalah untuk menguji keimanan seorang hamba dalam melakukan suruhan atau meninggalkan larangan Allah. Selain itu, pengharaman riba dapat memelihara harta orang Islam agar tidak dieksploitasi dengan cara yang batil (salah). Umat Islam juga akan lebih memfokus untuk mengembangkan harta dengan apa jua bentuk pekerjaan mulia yang bersih dari segala bentuk penipuan, jauh dari segala unsur yang boleh menimbulkan kesukaran dan kemarahan di kalangan kaum Muslimin.

Di samping itu, larangan pengambilan riba akan menyekat semua jalan yang boleh menimbulkan atau menyebabkan permusuhan, penganiayaan, kemarahan dan kebencian sesama Muslim. Penghapusan riba juga dapat menjauhkan orang Islam dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri kerana pemakan riba adalah seorang yang zalim dan kesan daripada perbuatan zalim adalah kesusahan. Pengharaman riba juga akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada orang Islam agar dapat menambah bekalan untuk hari akhirat misalnya dengan memberi pinjaman kepada seseorang tanpa meminta wang faedah , memberi tempoh kepada peminjam sehingga hutang dibayar, memberi kegembiraan serta menyayanginya kerana mengharapkan keredhaan Allah. Kesemua itu dapat memutikkan rasa kasih sayang serta mewujudkan roh persaudaraan sesama Muslim.
“Hai manusia! Sesungguhnya (bencana) kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri (SurahYunus:23)
“Takutlah kalian kepada kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kalian kepada kebakhilan kerana kebakhilan telah memusnahkan orang sebelum kalian; membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan perkara yang diharamkan kepada mereka.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim)

1 comment:

Unknown said...

salam. ini huraian yg paling baik sya temui..syabas..